Topsport

OSG Sevenwolden is sinds 2001 een Topsport Talentschool. De Stichting LOOT (Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport) bundelt een groep scholen die leerlingen die topsporter zijn of dat willen worden, in staat stellen hun schoolactictiviteiten en sportactiviteiten te combineren. Als Topsport Talentschool houdt OSG Sevenwolden rekening met talentvolle leerlingen door extra onderwijsvoorzieningen aan te bieden.

Om talent- en topsporters een helpende hand te reiken, bieden wij hen een aantal faciliteiten aan. De faciliteiten hangen af van de noodzaak ervan. Naarmate het niveau waarop de leerling actief is toeneemt, nemen de extra mogelijkheden ook toe.

Wanneer komt een leerling in aanmerking voor een LOOT-status?
Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen, wil je als LOOT-leerling aangemeld worden. Om na te gaan of een leerling hieraan voldoet, vraagt de school advies bij Topsport NOORD.

OSG Sevenwolden ouderhoudt nauwe contacten met NOC*NSF, Topsport NOORD, Sportstad Heerenveen en uiteraard met diverse clubs. De SportLifeStyle klas aan de locatie Buitenbaan biedt sporttalenten de mogelijkheid onderwijs en sportactiviteiten optimaal te combineren. Topsportende leerlingen, die van NOC*NSF een nationale of internationale status hebben gekregen en trainen in een officieel bondsprogramma (Jong Oranje) van één van de bij Topsport Noord aangesloten sportbonden, kunnen worden toegelaten op het TAlentencollege Noord (TAN).

Op Leraar24 kun je een filmpje bekijken over de activiteiten van OSG Sevenwolden als Topsport Talentschool.  

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met een van de LOOT-begeleiders van OSG Sevenwolden (via het centrale telefoonnummer (0513) 657385 of per e-mail):

logo topsport talentschool
Bekijk meer foto's