Richtlijn voor staking

Zoals wellicht bekend heeft het LAKS (Landelijk Actie Komitee Scholieren) opgeroepen tot een stakingsdag op woensdag 21 december 2011. De staking richt zich tegen de plannen van de minister om de urennorm op scholen te verhogen van 1000 naar 1040 uur. Het LAKS heeft scholen gevraagd om coulant om te gaan met de absenties van leerlingen en zich achter het doel van de staking te stellen. Meer informatie over de staking is te vinden op de website www.laks.nl.

OSG Sevenwolden hanteert op woensdag 21 december de volgende richtlijn.
Als leerlingen ervan op de hoogte zijn waarvoor er die dag gestaakt gaat worden en aan de stakingsdag willen deelnemen, dan is dat mogelijk. Mocht een ouder/verzorger toestemming geven om deel te nemen aan de staking, dan dient de absentie door hem/haar bij de teamleider te worden gemeld. Voor overige meldingen van afwezigheid (ziekte, doktersbezoek e.d.) gelden de reguliere afspraken. Bij afwezigheid zonder melding gaan wij uit van ongeoorloofd verzuim.