Profiel

OSG Sevenwolden is een brede, openbare scholengroep voor het voortgezet onderwijs met zeven locaties in Heerenveen, Joure en Grou. Alle typen voortgezet onderwijs zijn hier vertegenwoordigd.
De school telt ongeveer 350 medewerkers en ruim 3100 leerlingen.

Kleinschaligheid en herkenbaarheid. Dát is waar OSG Sevenwolden voor staat. Door onderwijs op aparte locaties aan te bieden, is er voldoende gelegenheid voor persoonlijke aandacht. Op die manier draagt OSG Sevenwolden bij aan de talentontwikkeling en opvoeding van jongeren van 12 tot 18 jaar.

Missie en visie
OSG Sevenwolden draagt bij aan de opleiding, talentontwikkeling en de opvoeding van jongeren van 12 tot 18 jaar, gericht op hun toekomstperspectief in de wereld van morgen. De school staat open voor alle leerlingen ongeacht hun sociale achtergrond, seksuele geaardheid, godsdienst of levensovertuiging.
Het motto van OSG Sevenwolden: Je doet ertoe!

In de visie op onderwijs laat OSG Sevenwolden zich inspireren door onderwijsfilosoof Gert Biesta, die aan het onderwijs drie belangrijke en gelijkwaardige functies c.q. doeldomeinen toekent: kwalificatie, socialisatie en persoonswording (ontwikkelen van eigenheid en eigen talenten). Het kind ontwikkelt zich in de verbinding met de wereld. In het onderwijs staat niet de leerling centraal, maar de wereld waarin de leerling zijn eigen plaats bepaalt, waarin elk mens ertoe doet en het verschil kan maken.

Eén van de bijzonderheden van OSG Sevenwolden is het duidelijke accent op sport en cultuur. OSG Sevenwolden is een Topsport Talentschool, waar voor talent- en topsporters een aangepast lesprogramma wordt gehanteerd.

OSG Sevenwolden

De zeven waarden van OSG Sevenwolden:

- Veiligheid
- Vertrouwen
- Verbondenheid
- Betrokkenheid
- Resultaatverantwoordelijkheid
- Open en eerlijk
- Plezier

vlag_logo