Atheneum

Het gymnasium zonder Grieks en Latijn. Zo wordt het atheneum ook wel genoemd. Het atheneum is, net als het gymnasium, een onderdeel van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo). De opleiding duurt 6 jaar en bereidt je voor op wat je later wilt gaan studeren aan de universiteit.

De eerste twee jaar van de onderbouw breng je door in een havo/vwo klas.Hierna kies je voor havo of vwo. In het derde leerjaar rond je de onderbouw af. Iedereen heeft in dat jaar dezelfde vakken. Aan het einde van de derde klas kies je een aantal vakken. Sommige, zoals Nederlands en Engels, zijn verplicht. Je combinatie van vakken heet een profiel en is belangrijk voor wat je later wilt gaan doen.

In de bovenbouw is elk leerjaar verdeeld in vier perioden, die allemaal even lang duren. Eerst heb je een lesperiode van 8 รก 9 weken en daarna heb je een lesvrije periode van 1 week waarin de meeste vakken worden getoetst. Het atheneum biedt meer vakken aan dan de havo. Zo kun je bijvoorbeeld ook filosofie of wiskunde D kiezen.

Op het atheneum wordt er van je verwacht dat je allerlei studieactiviteiten op eigen gelegenheid uitvoert. Studiewijzers leiden je daarbij en leren je steeds zelfstandiger te studeren en te regelen. Natuurlijk mag je van je docenten daarbij alle steun verwachten.

Wat kan ik hierna?
  • Een studie volgen op het hbo
  • Een studie volgen op de universiteit
  • Werken/Leren binnen een bedrijf