VMBO kader

Wil jij theorie en praktijk combineren? Dan is de kaderberoepsgerichte leerweg iets voor jou! Naast algemene vakken, zoals Nederlands en Engels, krijg je ook praktijkvakken. De kaderberoepsgerichte leerweg bereidt je voor op niveau 3 en 4 van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Na de basisschool start je in Heerenveen, Grou of Joure met de kaderberoepsgerichte leerweg. In Heerenveen kun je instromen op het Kei College.

Op de locaties Grou, Joure en Buitenbaan kun je alleen de eerste twee jaar terecht (de onderbouw). Voor het derde en vierde leerjaar maak je de overstap naar het Kei College in Heerenveen.  
 

Wat kan ik hierna?
  • Verder studeren op het mbo
  • Aan het werk (mits startkwalificatie behaald)