Praktijk onderwijs

Het praktijkonderwijs is er voor iedereen die moeite heeft met leren en een school zoekt die goed aansluit bij zijn mogelijkheden. Na zes jaar verlaat je het praktijkonderwijs als je werk hebt of gaat doorleren op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Praktijkonderwijs is onderwijs op maat. Je werkt aan jouw persoonlijke ontwikkeling. Of je nu een baan wilt zoeken, een vervolgopleiding wilt gaan doen of een combinatie van beide.

In de onderbouw, die twee jaar duurt, volg je theorie- en praktijkvakken. Er wordt gewerkt met de moderne leerlijn PrOmotie. PrOmotie bestaat uit vijf leerlijnen: Nederlands, Rekenen & wiskunde, Informatiekunde, Praktijk & loopbaan en Cultuur & Maatschappij. In het derde leerjaar wordt PrOmotie afgerond en loop je stages.

Vanaf het vierde leerjaar staat portfolioleren centraal. Een portfolio is een ander woord voor verzamelmap. In je portfolio houd je bij wat je wilt bereiken en hoe je dit gaat bereiken. Hiervoor verzamel je resultaten, bewijzen en verslagen.

Op de Compagnie wordt het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) gegeven. We besteden op school veel aandacht aan culturele activiteiten als naar de film gaan of musea en theatervoorstellingen bezoeken. Om de paar jaar organiseren we een culturele week.

Wat kan ik hierna?
  • Verder studeren op het mbo
  • Aan het werk